Svårt

Livet är inte lätt. Inte skall det vara lätt heller. Men vissa saker verkar vara mycket svåra.

Det finns somliga som försöker leva utan internet, men det ser ju inte ut att gå så bra, trots att orsakerna verkar vara giltiga. Undrar hur det kommer sig att bloggen uppdateras?

Andra funderar om det är okej för kristna att använda peer to peer nätverk, speciellt om det är fråga om kristet innehåll.

Whether a teenager is a committed Christian, of a different faith or just has no religious affiliation, some of the patterns of how they make decisions transcend religious input

Tydligen finns det troende som inte vill röra P2P ens med en lång käpp, men bland tonåringar är de en tydlig minoritet. (via BoingBoing)

Själv försöker jag lära mig att använda en simplare telefon än vad jag hade. Har det faktiskt varit såhär svårt att skicka textmeddelanden? Men klåpar man så får man lida.

Published