På kvällspromenad

– Där bor presidenten på sommaren. Det var en ung kvinna, med en typisk finskbruten engelska, som informerade en äldre man med ett österländskt utseende. Hon pekade från Fölisöbron mot Talludden.

Mannen verkade intresserad. Han sade något kort och obegripligt, men entusiastiskt, på en minst lika bristfällig engelska.

– Men till vintern, fortsatte den unga kvinnan, flyttar presidenten till sitt slott vid Salutorget.

Jag gick hem.

Published