Är detta skrubu eller ej?

Jag tog litet bilder med Ixusen på midsommaren. De kanske är skrubu eller så är de inte det.

Tyvärr fotograferade jag inte dagens lunch när den var klar. Den var ganska skrubu den med.

Published

1 comment

  1. Vatten på glas är nog inte skrubu, blommor som sådana är inte heller skrubu. Du har saker i bilderna som har skrubuga ytor, men bilderna i sig är inte skrubu.

Comments are closed.