SMS spam från Zed

Jag fick också två SMS -spammar i rad från Zed. Har inget intresse att få Jope Ruonansuu vitsar till telefonen. Inte ens gratis. Frustrerande. Vems brillianta idé var detta månne? Ett tredje meddelandet berättade hur jag kan avsluta spammandet (eller vad jag skall göra om jag är under 15 år). Följde rådet direkt och skickade KIELTO till 16400 och nu borde det vara slut. “Puhelinnumerollesi on nyt asetettu suoramarkkinointikielto: www.zed.fi”, menade svaret jag fick. Fint. Telefonerna borde ha “Ingen reklam tack” inställning.

Fabienne : Whose motorcycle is this?
Butch : It’s a chopper, baby.
Fabienne : Whose chopper is this?
Butch : It’s Zed’s.
Fabienne : Who’s Zed?
Butch : Zed’s dead, baby. Zed’s dead.

Pulp Fiction

Published