De va kiva juttu de

(Sama suomeksi täällä)

Min tanke var att kommentera diskussionen om att blanda finska och svenska i bloggen Naamioiden takana. Texten blev för lång som diskussionsinlägg. Därför publicerar jag den här på skrubu. Tanken var också att skriva allt på finska, eftersom diskussionen går på det språket, men lat som jag är, orkade jag inte översätta den information jag hittade på nätet om kodväxling (att växla mellan två språk, varieteter eller dialekter, under samma samtal eller i samma yttrande). Skriver inte något om lån (lånade ord är böjda enligt svenskans böjningsmönster) eller ord som “weekend” (som finns i Svenska Akademiens ordlista men som också har en svensk motsvarighet), eftersom texten redan är för lång.

Gällande kodväxling tvåspråkighet i Sverige, där det är mycket vanligare än i Finland (svenska + nära 200 språk från världens all hörn) menar Svenska språknämnden:

Det är en värdefull resurs för såväl de enskilda individerna som för samhället i stort. Trots det förknippas denna språkrikedom i den allmänna debatten ofta med negativa attityder och problem.

Visst kan det låta fult, underligt, ja ibland faller man i vanmakt, vill riva sina kläder och kasta sig på sitt svärd när man hör de mest underliga kombinationer av svenska och finska. Men emot påståenden i bloggdiskussionen är det inte (alltid) fråga om ett bristfälligt språk. Det är inte okunskap eller lathet, utan kan anses som normalt språkbruk. I Danmark gjordes det en studie, Køgeprojektet, där det kom fram att

de två elever som uppfattades som bäst på att tala danska var de två som kodväxlade mest. Likaså var de två elever som uppfattades som sämst på att tala danska de två elever som kodväxlade minst

Språken i fråga var danska och turkiska. De som bedömde 100 vuxna danskar.

Jag vill inte säga att det på något sätt låter vackert när en tonåring i huvudstadsregionen, med vassa s-sljud, väser något i stilen “Jag va’ så vitun perseet när jag hade druckit puol pulloo kossu”, utan jag vill bara påstå att detta är finlandssvenskt talspråk. Svenska språknämnden skriver såhär om kodväxling:

I själva verket ger kodväxling ofta tvåspråkiga en möjlighet att till fullo utnyttja sin språkliga potential och spela på hela sitt språkliga register på ett sätt som enspråkiga saknar möjligheter till. En del forskare menar t.o.m. att användningen av flera språk samtidigt ska betraktas som ett språk i sig.

Tonårsspråk? Kanske. Spelar tonåringar med sitt språkliga register? Jag som inte är en språkvetare skall hålla tyst om det. Men språkblandning skapar en samhörighetsanda: det är ett gängspråk.

Kodväxlingen kan delas in i vi- och de-kod. Majoritetsspråket (de) ger kodväxlaren auktoritet och tyngd medan minoritetsspråket (vi) skapar en samhörighet. Yrkesspråket på mitt jobb, trots att vi mest talar finska, men icke dess mindre blandar in ett annat språk (ex. “Äh, mulle tuli kernel paniikki”) är fullt jämförbart med tonårspråket. Vilket är minortets- och vilket majoritetsspråket? Ger engelskan auktoritet och tyngd? Inte vet jag, men det är kodväxling trots allt, dock utan samma mängd profaniteter.

Så skall man också notera att kodväxling inte bara är de tvåspråkigas ensamrätt, enspråkiga kodväxlar också. De växlar inte emellan olika språk, utan mellan dialekt och standardspråk. Men kanske det anses inte vara så tärande för örat, eftersom man håller sig innanför gränsen av ett språk?

Som språkbruk, från språkvårdssynvinkeln, är kodväxling knappast korrekt, men talspråk eller slang har väl aldrig varit helt morjens hos språkvårdare. Men de’ e jätte kiva juttu att det finns sådana hyvigä typer som rensar språket från finlandismer, onödiga främmande ord och ser till att språket hålls rent.

Min text baserad på:

Published

4 comments

  1. Det skull var jättetrevligt om du kunde [kääntää] till finska vad du säger här. Jag förstår svenska inte så bra, men jag är intresserad om den här [viesti].

    Kuten huomaat, en osaa, en omista edes sanakirjaa. Suomennatko?

  2. Okei. Suomenennan… voi tosin mennä vähän aikaa kun en oikein osaa kaikkia termejä (esim. kodväxling) suomeksi. Tänään tuskin saan käännöstä tehtyä.

Comments are closed.