It’s a bit quiet today

You Are 40% Quiz Whore!
You keep it on the down low, but you still know what kind of flirt, fruit and freak you are.

You’re a total closet quiz taker, so much so that your closest friends don’t know about your dirty little habit.

While you might not take a new quiz every time you change your underwear, you’re pretty familiar with the multiple choice drill.

And although you never take a quiz result seriously, you can’t help but wonder if you’re a little more whorish than you’d like to admit!

Are You a Quiz Whore?
More Great Quizzes from Quiz Diva

Published

4 comments

  1. Haha!
    Kunde inte fatta ditt resultat, känner INGEN som Quizar som du!! Men ok, man får 40% när man svarar på den där! Första gången… :)

  2. Nå hördu, det finns nog av dem som quizar mer än jag. Jag tar bara 40% av dom testerna jag hittar, och försöker minska även från det.

  3. Nå. Har gjort två denna höst, varav två kom från dina skriverier! :)
    Och om man skulle räkna hur många DU har här… Så det där 40% Quiz Whore tyckte jag lät lite!
    Roligt gjord dock.

  4. Räknade. Gjort 20 tester sedan jag började skriva skrubu. Det blir 2,5 tester per månad, alltså inte mer än 0,625 per vecka. Jag dricker öl oftare än vad jag quizar. Jag definivt mer en Beer Whore än Quiz Whore :)

Comments are closed.