Kvasivetenskapligt om sökmaskiner

Märkte redan förra månaden att MSNBot besöker skrubu.net nästan två gånger oftare än vad Googlebot gör. Men mest besöker Inktomi Slurp.

Hur hittas då skrubu? Ger mera frekventa besök av roboten större antal sökresultat i sökmaskinen? Enligt min kvasivetenskapliga analys ser det ut på följande sätt:
antalet sökresultat/besök (=indextal):

Frekvensen av besöken har inget att göra med hur mycket information som samlas i sökmaskinerna. MSN ser ut att vara mest ineffektiv med ett indextal på futtiga 0,13 när, för mig tidigare obekanta, Gigablast (5,06) och Google (4,74) ser ut att sköta sig bättre.

Det skulle bli en helt egen undersökning att kontrollera informationens noggrannhet, men det får bli till någon senare tidpunkt.

Published