Sturm und Drang, del 2

Hmm… Den signifikanta våghöjden steg inte över 7,5 meter i natt. Lugnare än väntat menar Hesari, men vattenståndet är rekordhögt.

Väntar på att tvättmaskinen får gjort sitt, efter det tar jag mig till salutorget. Med kamera.

Published