Pappersmannen

Loggar in i nätbanken. De vill veta om jag ger mitt…

Samtycke

Jag ger mitt samtycke till att banken får sända mig meddelanden som innehåller uppgifter som omfattas av banksekretess per e-post till min ovan nämnda e-post i stället för att sända mig uppgifterna i ett tryggt kundmeddelande via Nätbanken.

Jag är medveten om att banken på grund av e-postsystemets osäkra karaktär inte kan garantera kommunikationens tillförlitlighet samt om att uppgifterna i e-postmeddelandet av orsaker som är oberoende av banken kan komma till någon utomståendes kännedom, att innehållet i meddelandet kan förändras, att meddelandet kan styras till fel adress eller att meddelandet kanske inte alls levereras.

Alltså vad? Tillåter jag banken skicka meddelanden som omfattas av banksekretess via e-post? På ett sätt som inte är tryggt och som banken kan låta bli att ta ansvar för? Skall jag ge dem lov att låta bli att bry sig?

Nej.

Published

2 comments

  1. Var det här ngn valfri juttu eller vad det en "new feature" som alla skall tal del av?

  2. Valfritt. Man skulle kontrollera personuppgifterna och med det samma frågade banken detta med meddelanden. Så undrade de också om man vill ha bankens reklamspam via e-post. Nej tack, tyckte jag.

Comments are closed.