The great money in the sky

Money, it’s a crime.
Share it fairly but don’t take a slice of my pie.
Money, so they say
Is the root of all evil today.
But if you ask for a raise it’s no surprise that they’re
Giving none away.

Pink Floyd, Money

Först var det barnkörenThe Wall. Nu är det Claire Torry som inte har varit nöjd med sin ersättning på 30 pund för tre timmar söndagsjobb på Pink Floyds Dark Side of the Moon (1973), råkade jag notera via Lähettämö. Det är Torrys röst man får njuta av på The Great Gig in the Sky. En vacker och personlig röst vars stämngingsfulla klang inte har återskapats i sin fullständiga form på någon av de liveskivor jag har hört. The World har en helt intressant intervju i wma-format.

Vem är månne nästa i kö att kräva fyrk av Floyd? Kan det vara Alan Parsons? Han producerade Dark Side of the Moon för 35 pund per vecka. En standardersättning på den tiden.

the role of Parsons in the whole process was not as big as he wants people to believe and we could have done the same job without him, but in general he is a fine chap

David Gilmour

På öppningslåten av Parsons nyaste spelar Gilmour ett solo.

Published