Lite måndagsångest

Du kommer att dö vid 61 års ålder
Du är tämligen genomsnittlig när det gäller dit liv… och sättet på hur du kommer att dö också.

What Age Will You Die?

(Testet hittade jag från en av bloglistans nya bloggar vars skribent inte länkar till de bloggar hon hittat de olika testerna och memerna ifrån och därmed länkar jag inte heller till henne. Översättningen min, översättningsidén via.)

Published