What is it?

Okej.

Han är som han är. Han kan inte sjunga, han är inte en speciellt bra skådespelare. Men man kan inte påstå att han inte skulle ha bra sinne för humor (via).