Ajatus

Opettaja leikkii mielellään.
Lapsetkin leikkivät mielillään.

Published