Analogi

De långsamt uppbyggda planerna
krossas
som sniglarna på cykelvägen
efter regnet.

Published