Noll (en tankadikt)

dag noll på jobbet
arbetsbordet är städat
semestern kallar
tankarna annorstädes
snart är det dags för plågan

Published