Vad är det som egentligen händer?

ÄKT (Finlands bild- och ljudproducenter) är medlem i IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) och på sin hemsida säger följande om sin mission (markeringen med fet stil är min):

IFPI Finland’s goal is to ensure favourable operational environment for the recording industry in Finland. This is achieved by improving recording industry’s cultural political status, securing effective legislation to protect the recording industry’s interests and improving the competitive environment.

IFPI.fi

I dagens husis menar ÄKTs verksamhetsledare Arto Alaspää att debatten om förändringen i upphovsrättslagen är en nyhetsanka och berättar att:

– Också i fortsättningen ska man kunna flytta musik från cd-skivor till till exempel bärbara spelare. Beroende på kopieringsskydd går det att göra en till tre gånger.

Arto Alaspää, ÄKT

Vad menar Alaspää med “en till tre gånger”? Hur går det till? Inte finns det väl något sådant i bruk nu? Är det på kommande någon teknik som skall hindra oss från att göra fler än tre kopior av en CD och har denna teknologi nu lobbats stöd för i nya lagen? Har ÄKT säkrat effektiv lagstiftning som skyddar musikindustrins intressen? Mission accomplished?

Kanske det på riktigt finns mera bakom det som Alaspää menar är en nyhetsanka.

Om det nu är på kommande hårdare kopieringsskydd, hur går det då? Det är redan svårt, som Jan-Erik Holmberg, likaså i dagens HBL, skriver om i kolumnen Varning för kopieringsskydd. Skall det bli ännu svårare? Måste alla gamla CD-spelare förnyas eller är det något som fungerar bara i datamaskiner (då endast i Windows möjligtvis)?

Och inte sitter väl ÄKT-medlemmarna där i sina kontor och drömmer om att CD-försäljningen verkligen kommer att öka genom dylika pajaskonster?

Det vore önskvärt att Alaspää (eller ÄKT/IFPI) kunde elaborera mera. Förklara åt en vanlig musikkonsument hur det egentligen står till.

De som kan finska kan försöka tolka undervisningsministeriets förklaringar om lagförslaget.

Published