Hittegods

Och så ännu svenskarnas roliga/underliga (=intressanta) interstitialer för sin MTV. Hurdana har vi i den finska?

(via, via, via, via)

Published