Konstbetonad länkdump

Och så ännu Sharpen Photos Smartly där man kan läsa om att skärpa bilder i Photoshop CS2.

(via, via, via, via, via)

Mera länkar i Hittegodsbyrån.

Published