Koku

den på skivpärmen
känner ej grannas deija
tjolittanlej hej

(en rural liten *ku åt Santeri)