Mårrku

svart och så ensam
iskall i blomrabatten
sitter den rädda