Och vi vet väl nästa steg

Just så. Nu har EU-kommissionen lyckats koppla ihop det här med piratkopior och terrorism. Snart får vi nog börja höra att ickeDRM musik understöder terrorism. Vänta bara…

Published

By jkk_

http://neotide.fi/

1 comment

Comments are closed.