Måndag

va?Veckan börjar fint. Vädret är skönt och Photoshop erbjuder djävulsk fontstorlek och demoniskt radmellanrum.

Published