Korsdrag

Jag skaffade mig igår en extra extern hårdskiva för att ha som backuputrymme. Jag har redan en, men det är ju inte precis backup att ha allt stuff bara på en hårdskiva.

Den nya skivan har USB 2.0 och den äldre kör med FireWire 800. Min dator har två USB portar. Ena på till babord och den andra till styrbord om tangetbordet. FireWirehålet finns endast på styrbordssidan. Jag tyckte därmed att det är behändigt att koppla båda skivorna på samma sida.

Tyvärr fungerade det inte. Tydligen åker bitarna under kopieringsproceduren med en sådan hastighet att de inte klarar av att göra en 180 graders vändning innanför datamaskinen utan att något händer. I detta fall flög väl en hög bitar ut i den skarpa vändningen och hamnade i datamaskinens kugghjul, vilket gjorde att allting först saktade ner och sedan stannade helt.

Efter hel del misslyckade försök kopplade jag sedan den nya skivan in i hålet på babordssidan. Så gott som mitt emot FireWirehålet. Utan en skarp kurva i dataflödet rörde bitarna sig jämnare. Jag kan tänka mig att det rör sig om samma effekt som med vädring. Det lyckas inte lika bra om de öppna fönstren ligger på samma sida av lägenheten.

Helt utan besvär gick det dock inte. Tydligen läcker röret, som bitarna rör sig längs med, så att det en gång hamnade något mellan kugghjulen. Annars verkade allt gå väl. Men kopiering är väl lika nyckfullt som korsdrag, man kan inte helt styra vinddraget helt och hållet. Ibland kan en dörr eller ett fönster smälla till.

Nu undrar man ju då varför datamaskinerna inte alltid har de olika hålen mitt emot varandra, eftersom det tydligen är ett mera pålitligt sätt att kopiera från en hårdskiva till en annan.

Det här med modern teknologi, det är ibland svårt att förstå.

Published

2 comments

  1. Skall testa lite ännu. Försöker hitta problemet. Är nog lite rädd att det inte är den nya skivans fel.

Comments are closed.