En hutlös mängd kommentar

I bloggen Pinseri har en kort text om den sjätte Potter -boken (publicerad 29.6. 2004) samlat över 20000 kommentarer! En sådan mängd att även det som nämns i Kottkes Most Comments är inget att jämföra med. Världsrekord, tyckte Sami och kontaktade Guiness book of world records. Det visade sig att dock Guiness forskare inte var intresserade.

Den mest kommenterade texten i skrubu har samlat endast 35 kommentarer: Dilemma. På delad andra plats finns Sivulla 75 och Retro med 28 kommentarer var. Men de bleknar i jämförelse med Pinseri, där den näst mest kommenterade texten har samlat nästan 2400 åsikter.

Published