2 thoughts on “Övergiven

  1. Eftersom det inte riktigt tydligt kommer fram när bilden är tagen, kan tolkningen helt väl vara den att det är båtarna som är övergivna.

Comments are closed.