Kevyt öinen haikuilu

kivet kengässä
hidastavat matkaani
kohti loppua

***

viisaiden juoma
riittää rajallisesti
tyhmyyden yli

Published