Tönten

Juldagens köld är hård,
reklamljusen blinka och glimma.
Alla sova i betongträdgård
djupt under eftermiddagstimma.
Spåran vandrar sin tysta ban,
snön gråbrun på refug och gatuplan,
snön lyser gul vid kloaken.
Endast turisten är vaken.

(orginalet)

Published