Mein Teil

Jag har en minnesbild av att någon påstod åt mig här för en tid sedan att Rammstein icke existerar mera, att gruppen hade splittrats. Men så är det ju inte. En ny singel är på väg 21 juni och efter det en skiva kan man väl tänka sig. Kan det bli bättre än Mutter?

Published