Viitostyyli eli hullu professori

Päivän testi (oman itseni syväluotaaminen jatkuu): Enneagrammi, joka “perustuu ihmisten erilaisuuteen ja omasta tyylistä johtuvaan käyttäytymiseen” ja “on oman persoonan kehittämisen ja kasvun väline, jonka kautta opimme vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja ja vapaudumme selviytymisstrategiamme yliviljelystä. Alamme ymmärtää paremmin myös toisten ihmisten käyttäytymisen erilaisuutta.”

Style Five
The life of the style Five centers on their thinking. Healthy Fives are both highly intellectual and involved in activity. They can be, if not geniuses, then extraordinarily accomplished. As the most intellectual of the nine types, they are often superb teachers and/or researches. Many healthy Fives are fine writers because of their acute observational skills and a developed idealism. They are highly objective and able to see all sides of a question and understand them.

When Fives become less healthy, they tend to withdraw. Instead of dealing with their sensitivity by being emotionally detached from results, they split off from reality, living in worlds of their own creating and not answering the demands of active living. Their natural independence as a thinker degenerates into arrogance. They can become quite arrogant or eccentric. In the movies, Fives are the “mad professors.”

Fives you may know: Bill Gates, Scrooge, Buddha, T. S. Eliot, John Paul Sartre, Rene Descartes, Timothy McVeigh, Joe DiMaggio, Albert Einstein, H. R. Haldeman, Ted Kaczynski, Jacqueline Onassis and Vladimir Lenin.

Samma på finska:

Pohdiskelija, Hahmottaja, Omavarainen
Viitosilla on tiedon tarve, he ovat sisäänpäinkääntyneitä, uteliaita, analyyttisiä ja sisäistä näkemystä omaavia. Viitosia motivoi tarve tietää ja ymmärtää kaikki, olla itseriittoisia ja välttyä näyttämästä naurettavalta. Heidän huomionsa kiinnittyy tosiasioihin, yksityisyyteen ja autonomiaan. He välttelevät tyhjyyttä ja ovat tarkkoja reviiristään.

Sokea alue: saituus.

Niinpä. Enpä osaa tuohon oikestaan mitään sanoa, kunhan nyt vain yritän analysoida mitä on meikäläisen tyylistä kirjoitettu :)

(via Matkalla).

Published

1 comment

  1. Style Six
    Sixes live in a world filled with danger. They either run from it or toward it.

    Healthy Sixes are the glue of an office, family or community. They are charming and diplomatic, always concerned about the common good. They are often funny and imaginative. They love win/win situations.

    More unhealthy Sixes become excessively devoted to a tradition or community (church, party, company) and become blind followers.

    Sixes you may know: George Bush, Richard Nixon, Adolph Hitler…

Comments are closed.