Utställning med bilder av dålig kvalitet

SENT.

Uppdatering: jag menar alltså dålig teknisk kvalitet.

Published