Understödes

Ulla-Maj Wideroos vill slopa arvsskatten berättar Internytt.

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos (sfp) vill att Finland följer Sveriges exempel och avskaffar arvs- och gåvoskatten.

Jag tycker också att det är underligt att samma fyrk beskattas om och om igen.

Published