Tippetippetipptapp 2

Det var roligt. Men som Pink Floyd så väl sade det

Home, home again
I like to be here when I can

Bilder finns att se på här, här och här. Mera efter att jag fått njuta av min koma. Tack o go’natt.

Published