Reklam för lokala

Jag känner på mig att jag måste göra litet reklam. För en par veckor sedan flyttade jag Lokalas MMS-blog från MovableType till WordPress. Nu har jag också konverterat alla gamla postningar till den nya bloggen. Detta inkluderar även pre-MT saker börjande från juni 2003 då “the amazingly simple MMS blog” öppnade för första gången.

Länk.

Published