Med handen på pannan

This site is best viewed with Netscape 3.x or IE 3.x or later.

amosanderson.fi

Version 3 av Netscape släpptes augusti 1996 och den hade stöd för HTML 3.2, JavaScript 1.1 och t.ex. <noscript> och <u>. Dessutom klarade den av sådana sofistikerade features som FRAMEBORDER. Netscape Communicator 4 släpptes i juni 1997 och den hade bl.a. stöd för CSS1.

Internet Explorer 3, som var samtida med Netscape 3, hade redan stöd för CSS, men hängde efter i utvecklingen jämfört med Netscape. Det var The Browser Wars och med IE 4 i oktober 1997 tog Microsoft den ledande positionen för många år framåt (till mångas förträt).

This stereo record cannot be played on old tin boxes no matter what thay are fitted with. If you are in possession of such equipment please hand it into the nearest police station.

Mike Oldfield, Tubular Bells (1973)

Om Oldfield får mina mungipor att gå lite uppåt, utlöser fallet Amos Andersons konstmuseum, i mars 2005, impulsen att slå mig i pannan och sucka. Ett museum är ett museum.

Några länkar:
SillyDog701’s Netscape Version Guide and Timeline
holgermetzger.de – A Netscape Timeline
JavaScript as used by Navigator 3.x
Browser History: Windows Internet Explorer
CourtTV: Microsoft on trial, timeline 1996-1997

Published