Religionstillägget

I lågstadiet påstod religionsläraren att orsaken varför Jesus kastade ut köpmännen från kyrkan var att man inte skall göra business i kyrkan. Längs med åren har jag blivit mera och mera säker på att läraren lurade oss barn. Egentligen var orsaken den att köpmännen hade ett skituselt urval eller dålig kvalitet på sina varor. Jesus hittade inte det han ville ha (eller så var han dålig på att pruta), blev fly förbannad, löpte amok, föll i vanmakt (rev inte sina kläder, sägs det) och resten är kyrkohistoria. Man kan ju nog förstå det. Marknadsföringen var så outvecklad då. Nu har vi kommit längre i den ekonoreligiösa evolutionen. När man i samband av en försäljningsprocess dessa dagar nämner en religiös ikon är människor färdiga att betala himmelska summor för något värdsligt. Ingen skillnad vilken religion det gäller.

Published