Tolkningar och meningar

Dagens HBL har ett inslag om Hartwalls ölreklam. Lapin Kulta -kampanjen anses strida mot god sed och måste därmed tas ner.

Jag reagerade på hur HBL hade översatt en av reklamerna. Enligt tidningen skulle Hyvää lomaa pullollaan vara Trevlig semester med flaskan. Jag tycker översättningen låter fel.

Ordet pullo betyder flaska, men pullollaan kan betyda antingen med sin flaska (Kake löi Penaa pullollaan – Örjan slog Ingmar med sin flaska) eller översållad, full (Windows on pullollaan viruksia – Windows är översållad med virus).

Översättningen HBL valt att publicera skulle tyda på dåligt språk i reklamen (Trevlig semester med sin flaska), vilket inte är fallet. Det verkar nog som om tidningen överdramatiserat för att få fram en viss synpunkt. Inte speciellt objektivt. Visst är reklamen tvetydig, men jag vågar trots allt påstå att översättningen borde vara Fylld med trevlig semster.

Fast det jag egentligen finner intressant är hur Hartwall kan eventuellt hotas med böter på 100000 euro om de inte låter plocka ner reklamerna, men reklambyrån som (högst antagligen) uppfunnit idén, och förverkligat den, inte står inför samma hot. Är det faktiskt så att de inte har ansvar av något slag. Reklambyrån kläcker idéer, tar fram reklamer och säljer dem dyrt åt klienten och ger dem allt ansvar på köpet. Naturligtvis kommer det att ske utbyte av valda ord mellan reklambyrån och klienten, i värsta fall löper reklambyrån på en ekonomiskt nit, men det är trots allt klienten (och detta fall även varumärket) vars namn blir befläckat. Ingen nämner reklambyrån.

Published

4 comments

  1. Huomasin tänään ohimennen yhden noista mainoksista, mutta nyt jäi tuon jutun myötä kaikki muutkin slouganit mieleen paremmin. Kiitos myynninedistämisestä, Tuotevalvontavirasto!

  2. Odottelenkin tässä royalteja Hartwallilta. Ei Lapparia, Classic kelpaa, kiitos.

  3. men reklambyrån som (högst antagligen) uppfunnit idén, och förverkligat den, inte står inför samma hot

    Hur är det man säger? Det är inte den som säljer som är korkad, det är den som köper?

Comments are closed.