Söndagens konstlänkar

Och så ännu Nir Adar – matstylist och konstnär.

(via, via, via, via)

Mera länkar, som vanligt hos hittegodsbyrån.

Published