Så kan det gå när man ger kvinnor rösträtt

Kvinnan ska enligt Guds befallning alltid vara underordnad mannen och får aldrig “sticka upp” mot mannen. Kvinnors rösträtt är därför ett direkt trots mot denna gudomliga förordning. Det land som ger kvinnor rösträtt drar över sig Guds vrede, och det kan bl.a. innebära att Gud i vrede låter kvinnor komma till makten, något som i sin tur ökar förbannelsen över ett land.

Guds vredes blogg: Tarja Halonen

Published