6 comments

  1. Kuten Hesarissakin sanottiin mainoksista… sille ei voi mitään, että lintuinfluessa karkoittaa kaikki Helsingistä… (mainoksessa jättipulu ja tyhjä kaupunki).

  2. Ach Jaa! mein kampf – förlåt mig, de va bara en opinion från bönde :)

    Ingen orsak, men vi har ingen kampf här i Kotka för tillfället…

Comments are closed.