Nyrekrytering

Hittegodsbyrån har rekryterat en ny tjänsteman. Lönen är nonexistent, men arbetsförmånerna stinker. Tärvetulåa mukaan Pelzi.

Published