The incredible, undestructable USB memory stick

Oops, I did it again. Nu har den varit två gånger i tvättmaskinen och den fungerar fortfarande. Märkligt.

Published