Minä, keltainen hahmo

graafinen esitys testin tuloksesta

  • Tieteellinen 44 %
  • Poliittinen 33 %
  • Sosiaalinen 22 %

Keltainen hahmo kertoo, miten vastaukseni jakaantuivat kolmen näkökulman kesken. Mitä johdonmukaisemmin olisin valinnut saman näkökulman vastauksissani, sitä lähemmäksi kolmion kärkeä olisin sijoittunut.

Kunnon kansalainen -testissä ei etsitty oikeita vastauksia. Vastausvaihtoehdot on tehty siten, että yhdessä vastauksessa korostuu tiedollinen, toisessa poliittinen ja kolmannessa yhteisöllinen näkökulma.

(via)

Published

1 comment

Comments are closed.