Om vardagar samt annat grått och tråkigt

Bonniers Stora bok om vardagar samt annat grått och tråkigt (ISBN 12082006-1159) vet berätta att semesterförgiftning inte är ett farligt tillstånd och att den brukar vanligtvis gå om på ett par dagar efter att den utsatte återvänder till normal vardag och dess rutiner.

Det lär dock finnas undantagsfall där vardagsrutinerna antingen neutraliserar semesterförgiftningen på en kortare eller längre tid än normalt. Boken nämner två extremfall.

Den snabbaste bevittnade vardagsnormaliseringen lär ha hänt i Bryssel, måndagen den 5.9 1994, då Grejn von Brumstijk återvände till jobbet efter en lång och svår semesterförgiftning. Bara efter 1,3 sekunders exponering till vardagen släppte von Brumstijks ansiktsspasmer (ett fenomen som även kallas felaktigt semesterleende). Tiden är räknad från det att von Brumstijks hand rörde arbetsplatsens dörrhantag klockan 8.51, lokaltid, och har verifierats med hjälp av bilder från övervakningskameran.

Trots att det inte är vetenskapligt bevisat, finns det teorier som stöder en annan ytterlighet som är lika svår att upptäcka som svarta hål: den eviga semestern. Enligt vardagsforskare är det ett ovanligt tillstånd där semesterförgiftningen helt enkelt inte kuvas och därmed verkar den utsatte nöjd med tillvaron i nuet.

Det som gör svårt att identifiera den eviga semestern är att även lätta fall av optimism eller konventionell lycka skapar en vrångbild av vardagen med en så stark klirrfaktor att instrumenten för semestermätning ger felaktiga utslag.

Enligt vardagsforskare måste dock den eviga semestern finnas.

Den allmänna teorin om vardag fastslår att vid en viss punkt i tiden har allt varit semester. Men eftersom vardagen expanderar infinit, blir den faktiska koncentration av semester jämt svagare vid varje punkt av vardagen för varje stund som flyter förbi. Men teorin är inte vattentät eftersom somliga forskare hävdar, baserat på uträkningar och nya formler av den kända trivialiteten, att vissa punkter av vardagen kan ha en högre koncentration av semester.

Men för oss vanliga vaxbleka människor har semesterrelativitetsteorin nog ingen större betydelse, eftersom de flesta uppfattar vardagen som ett förhållandevis stabilt läge och semestern som en relativt kort stund.

Published