Den lilla skillnaden

Fast svenska och finska TV-kanaler visar ungefär samma skräp dag ut och dag in, finns det en definitiv skillnad mellan de tvenne. När man skall banda, så kan man räkana med att programmen från Sverige bandas in på digiboxens hårdskiva i sin helhet men finska program blir av med slutet (om man inte lägger till 5-10 minuter extra bandningstid), oberoende om det är en reklambesudlad kanal eller ej.

Vad är det som gör att de finska programmen sällan håller sin tidtabell? Okunnighet? Likgiltighet? Slarv?

Published