2 comments

  1. Eftersom det inte riktigt tydligt kommer fram när bilden är tagen, kan tolkningen helt väl vara den att det är båtarna som är övergivna.

Comments are closed.