Toinen sananen töhrystä

The Economistissa on artikkeli rikkinäisten ikkunoiden teoriasta: The “broken windows” theory of crime is correct (20.11.2008) (via)

The researchers’ conclusion is that one example of disorder, like graffiti or littering, can indeed encourage another, like stealing. Dr Kelling was right. The message for policymakers and police officers is that clearing up graffiti or littering promptly could help fight the spread of crime.

Myös artikkeliin liittyvä keskustelu on mielenkiintoista.

Suomeksi samasta asiasta raportoi Uusi Suomi: ”Rikkinäisten ikkunoiden teoria” paljastui todeksi (24.11.2008). Ja sielläkin keskustelu aiheesta on mielenkiintoista luettavaa.

Ensimmäinen sananen töhrystä löytyy täältä.

Päivitys (2.12.2008): Does the broken windows theory hold online? (kottke.org) (via)

Published

1 comment

  1. Muistan jostakin lukeneeni tutkimuksesta, jonka mukaan esimerkiksi sairauskohtauksen saatuaan todennäköisyys saada apua oli parempi jos tapahtumalla oli vain yksi tai muutamia silminnäkijöitä. Kun tapauksen näki yli kymmenen (en muista tarkkaa määrää) ihmistä, oli vähemmän todennäköistä saada apua.

    Selitys asialle oli sen suuntainen, että kun tapahtuman näki useita ihmisiä, heille muodostui eräänlainen jaetun vastuun kokemus, eli kukaan ei tuntenut itse olevansa vastuussa sairaskohtauksen saaneen auttamisesta vaan kaikki olettivat ”jonkun muun” kyllä auttavan. Kun silminnäkijöitä oli vain yksi, oli myös vastuu auttamisesta selvempi. En yhtään muista missä yhteydessä olen tästä lukenut, jos joku muu tietää niin kertokaa. Mielelläni lukisin sen uudestaan läpi.

    Voisiko tätä teoriaa vähän venyttää, ja olettaa että kun joku tietty seinä on jo töhritty, ei lisätöhrintää koeta enää niin suureksi rikkomukseksi. Tai siis vastuu seinän töhrimisestä mielletäänkin sille alkuperäiselle töhrijälle, eikä suoraan itselle. Mielestäni aika samansuuntaista tämän ikkunateorian kanssa.

Comments are closed.