Luovuus on leikkiä

Luovuus on yksi leikkimisen muoto. Leikkiminen on usein fokusoimatonta vaikka siinä olisikin teema, luovuus sisältää usein suuntavaiston tai jopa selkeän päämäärän – molemmat voivat kuitenkin olla joko rauhallisia tai räjähtäviä. Leikkiminen ruokkii luovuutta. Kaikkien pitäisi leikkiä enemmän, niin ikäistensä kuin myös nuorempiensa ja vanhempiensa kanssa.

Published