Pohdintoja muistiinpanoista

kannel visertää
kielet laulaa kantelee
edesmenneestä

aamun puujalka
päivän mittaan lahoaa
mullaksi maatuu

itseään antaa
aika odottaa kun se
ei ohi juokse

Published