Korttiin kirjoitettua

elo opeillaan
rakentaa aina sillan
yli oppilaan

Published